Farebné noty

Čo sú to farebné noty?

  • Jednou vetou povedané: 8 nôt má 8 farieb, ktorými sú zapísané známe piesne.
  • Notová osnova má 5 čiar a na jej začiatku je husľový alebo basový kľúč. Ak chceme zahrať pieseň podľa nôt, potrebujeme na to hudobné vzdelanie. Každá nota má svoju dĺžku (iný tvar) a výšku (iné umiestnenie na notovej osnove).
  • Farebné noty sú zjednodušené noty:
    • sú väčšie ako skutočné (napríklad skutočná nota „F“ sa dotýka dvoch čiar, farebná nota „F“ ich presahuje)
    • sú správne umiestnené na notovej osnove, aby si hudobník vytváral správnu predstavu o výške tónu – vyššie tóny sú na notovej osnove vyššie, hlbšie tóny sú zapísané nižšie.
    • cieľom preto nie je striktný zápis nôt, ale farebný.

Pre koho sú farebné noty určené?

Na akom nástroji sa dá hrať podľa Farebných nôt?

Aké noty vyšli v tejto edícií?

Hra